Sekretesspolicy och cookies

Senast uppdaterad 2016-01-21

Kakor/Cookies

Denna webbplats använder sig av så kallade kakor (cookies). En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att spara på din dator. Kakor används för att underlätta för dig som användare, hantera inloggning samt förhinda missbruk av webbplatsen. Mer information om kakor finns host Post- och telestyrelsen (PTS).

Personuppgifter

Vi samlar in och behandlar information som lämnats till oss frivilligt genom en intresseanmälan eller som boende i någon av våra fastigheter. Vi behandlar namn, födelseår, kontaktperson, adress, telefonnummer, epost-adress, lösenord till mina sidor samt information om önskelmål gällande lägenhet.

Personlig sida

Vid användning av mina sidor loggar vi av säkerhetsskäl även datum om när inloggning skett samt IP-adress från vilken inloggning skett.

Säkerhet

Alla uppgifter lagras och hanteras i enlighet med bästa praxis för att förhindra obehörig åtkomst. Användare av webbplatsen ansvarar själv för att skydda och hemlighålla sitt lösenord till webbplatsens mina sidor.

Personuppgiftslagen (PuL)

Alla uppgifter hanters i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och behandlas enbart av oss inom företaget. Vi rensar kontinuerligt bort inaktuella och föråldrade uppgifter från systemet.

Enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) har du som enskild rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till personuppgiftsansvarig hos oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.